STAVÍME
  INTERIÉRY
  RESTAUROVÁNÍ
  MATÉRIALY
 

Ministerstvo kultury ČR dne 20.3.2012 prohlásilo sídlo společnosti č.p. 29 v Praze Řepích kulturní památkou

Toto prohlášení bylo provedeno rozhodnutím č.j. MK17953/2012 OPP a to podle ustanovení paragrafu 2 ods. 1 pís. a zák. č. 20/1987 sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.